Berekening examenresultaat

Het examen staat op 240 punten. Voor elke vraag kan je maximum 3 punten behalen. De mogelijke scores per vraag zijn:

  • +3 bij een correct antwoord
  • 0 als je de vraag open laat
  • -1 bij een fout antwoord

Het onderdeel Kennis en inzicht in de wetenschappen be­staat in totaal uit 40 meerkeuzevragen:

  • 10 vragen biologie
  • 10 vragen fysica
  • 10 vragen chemie
  • 10 vragen wiskunde

KIW staat in totaal op 120 punten en wordt als geheel be­oordeeld. Je moet dus geen minimale score op elk afzonder­lijk vak halen.

Het onderdeel Generieke competenties bestaat in totaal uit 40 meerkeuzevragen:

  • 15 vragen CLEAR
  • 25 vragen VAARDIG

GC staat in totaal op 120 punten en wordt als geheel beoordeeld. Je moet dus geen minimale score halen op de afzonderlijke toetsen.

Je kan geen punten overdragen van het examen arts naar het examen tandarts of omgekeerd, noch van een vorige deelname.

De examencommissie houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden, het doorlopen studietraject of eerder behaalde resultaten. Het is dus niet mogelijk om bij een (nipt) tekort gedelibereerd te worden om op die manier toch nog gunstig gerangschikt te worden.

Alleen als je het volledige examen aflegt, krijg je je resultaten.