Beroepsprocedure

Ontdek je een fout in de verbetering van je examen of ben je niet akkoord met een beslissing van de examencommissie? Dan kan je een intern beroep starten. Er zijn 2 procedures:

  • Beroep tegen een materiële vergissing
  • Beroep tegen een individuele beslissing: over je rangschikking of een vaststelling bij onregelmatigheden tijdens het examen.

Materiële vergissing

Deadline indienen beroep: 31 juli 2022.

Bezorg je beroep aan de examencommissie via aangetekende zending:

Aan de voorzitter van de examencommissie arts en tandarts

Hendrik Consciencegebouw 2A30

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

Wanneer neemt de voorzitter of de examencommissie een beslissing? Binnen de 10 kalenderdagen na het ontvangen van het beroep.

Beroep tegen individuele beslissing

Deadline indienen beroep: 31 juli 2022.

Het beroepschrift vermeldt:

  • De naam en de woonplaats van de deelnemer.
  • Het voorwerp van het beroep.
  • Een feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren.
  • Is ondertekend door de deelnemer (of ouder of voogd wanneer de deelnemer minderjarig is) of door een raadsman (met volmacht van de deelnemer).

Bezorg je beroep aan de examencommissie via aangetekende zending:

Aan de voorzitter van de examencommissie arts en tandarts

Hendrik Consciencegebouw 2A30

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

Wanneer neemt de examencommissie een beslissing? De commissie heeft 30 dagen de tijd om een beslissing te nemen, tellende vanaf 1 augustus 2022. Je wordt ten laatste op 30 augustus 2022 digitaal op de hoogte gebracht van de beslissing. De beslissing zal ook via aangetekende zending worden meegedeeld en kan toekomen in de daarop volgende week.

Ga je niet akkoord met de beslissing van de examencommissie? Dan kan je beroep aantekenen bij de Raad van State. Meer informatie hierover vind je op de website van de Raad van State. Doorklikken naar 'procedure' en dan 'bestuursrechtspraak'.