De Examencommissie

Hieronder vind je de verslagen terug van de examencommissie die het toelatingsexamen arts en tandarts inricht. De examencommissie komt op verschillende momenten samen om de organisatie van het toelatingsexamen op te volgen en te evalueren. Na elk examenmoment bespreekt de examencommissie eventuele onregelmatigheden en stelt ze de examenresultaten vast.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015