Duplicaat aanvragen

Als je het bewijs van slagen voor het toelatingsexamen (tot 2017) of het bewijs van gunstig gerangschikt zijn (vanaf 2018) kwijt bent, kan je een duplicaat aanvragen. Je stuurt een e-mail naar toelatingsexamen.artstandarts@vlaanderen.be om een duplicaat aan te vragen. De e-mail moet de volgende elementen bevatten:

  • Je voornaam en familienaam
  • Het jaar waarin je geslaagd of gunstig gerangschikt bent
  • Je huidige adres
  • Je rijksregisternummer of een kopie van de voor- en achterkant van je identiteitskaart