Inschrijven en betalen

 1. Test jezelf. Check of je de leerstof voor het examen beheerst via een testexamen.
   
 2. Schrijf je in via het digitale platform tussen 2 maart en 15 mei 2020. Na 15 mei aanvaarden we geen inschrijvingen meer.
   
 3. Betaal het inschrijvingsgeld van 52 euro per examen. Als je je inschrijving correct hebt ingediend, krijg je onmiddellijk een uitnodiging per e-mail om het inschrijvingsgeld met een gestructureerde mededeling te betalen. Je bent alleen ingeschreven als we je inschrijvingsgeld voor 25 mei 2020 hebben ontvangen. Anders kan je niet aan het examen deelnemen. Het duurt meestal één tot drie werkdagen voor het bedrag op de rekening van het toelatings­examen staat, ook als je online betaalt. Hou er rekening mee dat het in bepaalde gevallen langer kan duren.

Als we je inschrijvingsgeld op tijd hebben ontvangen, krijg je een e-mail met de bevestiging dat je bent ingeschreven voor het examen arts of tandarts. Als je die e-mail niet ontvangt, ga je na of je de betaling correct hebt uitgevoerd. Daarna kan je contact opnemen met de organisatie.

Deelnemen aan beide examens

Je schrijft je voor elk examen apart in en betaalt 2 keer 52 euro. Nieuw vanaf dit jaar is dat je slechts voor één examen gunstig gerangschikt kan worden. Bij je inschrijving moet je aanduiden welke opleiding je voorkeur heeft. Deze keuze is bindend en kan je tot en met 15 augustus 2020 aanpassen in het platform. Als je voor beide examens in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn, zal je enkel gunstig gerangschikt worden voor de opleiding van je voorkeur die je bij je inschrijving hebt opgegeven. Je kan dan niet starten met de andere opleiding.

Leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs

We vroegen aan leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs uitdrukkelijk om zich niet in te schrijven voor de toelatingsexamens. We willen het aantal deelnemers beperken tot diegenen die effectief in aanmerking komen om in september 2020 met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde van start te gaan. Zonder een diploma secundair onderwijs kan je niet aan de opleiding beginnen. Vijfdejaars kunnen wel een oefenexamen afleggen en zo ervaren hoe het is om het onderdeel KIW af te leggen. Na het examen kan je het toelatingsexamen van 2020 ook afleggen als proefexamen. 

Niet in rangschikking

Bij je inschrijving duid je aan als je niet gerangschikt wil worden. Dat doe je best als je in het vijfde middelbaar zit en je je diploma secundair onderwijs niet voor 30 september kan behalen. Anders neem je misschien de plaats in van iemand die wel effectief met de opleiding wil en kan starten. Dat zou niet fair zijn.

Let op
 • Je kan het betaalde inschrijvingsgeld niet terugvorderen. Ook niet als je niet deelneemt of om één of andere reden verhinderd bent.
   
 • Als je betaald hebt voor het examen arts kan je dit bedrag niet gebruiken voor het examen tandarts of omgekeerd.
   
 • Je kan je inschrijving niet doorgeven aan een andere deelnemer.
   
 • Er is geen beperking op het aantal keer dat je mag inschrijven.

De examencommissie wil alle deelnemers in optimale omstandigheden aan het examen laten deelnemen. Personen met een functiebeperking (bv. dyslexie, dyscalculie…) kunnen gebruik maken van specifieke ondersteunende maatregelen. Je vraagt ze aan bij je inschrijving. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Buitenlands diploma

Beschik je over een buitenlands studiebewijs dat gelijkwaardig is met het Vlaamse diploma secundair onderwijs? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de universiteit waar je graag zou studeren. Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald, dan informeer je je ook over de verplichte taaltest.