Leerstofoverzicht KIW

De leerstof is afgestemd op de tweede en de derde graad van het algemeen secundair onderwijs. Een goed begrip van de leerstof van de tweede graad is noodzakelijk omdat de leerstof van de derde graad voortbouwt op de kennis van de voorgaande jaren.  

Opgelet: de leerstof van het KIW-onderdeel van het examen werd licht aangepast om rekening te houden met de impact van de coronacrisis en de opschorting van de lessen. Een beperkt aantal leerstofelementen wordt geschrapt omdat ze in veel gevallen pas op het einde van het zesde jaar secundair onderwijs behandeld worden. Deze aanpassing zal geen impact hebben op de moeilijkheidsgraad van het examen.

Deze documenten met informatie en formules krijg je op het examen tijdens het onderdeel KIW: