Ondersteunende maatregelen

Heb je een functiebeperking (bv. dyslexie, dyscalculie…)? Dan kan je gebruik maken van specifieke ondersteunende maatregelen. Vraag ze aan bij je inschrijving. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

  1. Vink bij je inschrijving in het digitale platform aan dat je gebruik wil maken van ondersteunende maatregelen.
  2. Geef de gevraagde informatie over je functiebeperking op.
  3. Laad de nodige attesten op in het digitale platform ten laatste op 16 mei 2022. Bekijk aan welke criteria je attest moet voldoen.

Je aanvraag wordt behandeld als:

  • Je inschrijving correct is gebeurd en je hebt aangegeven dat je ondersteunende maatregelen aanvraagt.
  • Het inschrijvingsgeld is ontvangen.
  • Je medisch verslag of psychodiagnostisch rapport is ontvangen.

De examencommissie onderzoekt of er voldoende grond is om ondersteunende maatregelen toe te kennen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een e-mail met een overzicht van de ondersteunende maatregelen die je worden aangeboden.

Let op

Je moet voor elk examen aangeven dat je gebruik wil maken van ondersteunende maatregelen. Ook als je al eerder gebruik kon maken van ondersteunende maatregelen op het toelatingsexamen.