Inschrijven universiteit

Als je gunstig gerangschikt bent voor het toelatingsexamen arts en ten laatste op 30 september 2019 je diploma secundair onderwijs behaalt, mag je inschrijven voor de opleiding geneeskunde. Als je gunstig gerangschikt bent voor het toelatingsexamen tandarts en ten laatste op 30 september 2019 je diploma secundair onderwijs behaalt, mag je inschrijven voor de opleiding tandheelkunde.

Na het examen ontvang je een e-mail van de examencommissie met je resultaat. De bijlage bij de e-mail is het formele bewijsstuk dat je moet voorleggen bij je inschrijving aan de universiteit van je keuze.

Je moet je niet onmiddellijk inschrijven aan de universiteit. Je kan ook de volgende jaren starten met de opleiding waarvoor je gunstig gerangschikt bent, als je je diploma secundair onderwijs ten laatste op 30 september behaald hebt van het jaar waarin je gunstig gerangschikt bent. Je ‘ticket’ blijft dus geldig.