Resultaat raadplegen

Op 12 juli 2019 kan je vanaf 14 uur een gedetailleerd overzicht van je resultaat bekijken via het digitaal platform. Je verneemt:

 • Je behaalde punten
 • Tot welke van de volgende categorieën je behoort:
  • geslaagd en gunstig gerangschikt
  • geslaagd maar ongunstig gerangschikt
  • geslaagd maar zonder rangschikking
  • niet geslaagd
 • De cesuur: dit zijn de punten van de persoon op plaats 1153 voor het artsenexamen en de punten van de persoon op plaats 147 voor het tandartsenexamen. Als je niet gerangschikt wenst te worden (bijvoorbeeld 5de-jaars), kan je zo nagaan of je met je score gunstig gerangschikt zou zijn.

Enkele dagen later krijg je een officiële e-mail. Als je gunstig gerangschikt bent, is de bijlage van deze e-mail het formele bewijsstuk dat je moet voorleggen bij je inschrijving aan de universiteit van je keuze.