Veelgestelde vragen over de verplaatsing van de examens door coronavirus

Waarom wordt het toelatingsexamen op verschillende locaties georganiseerd? 

Op dit ogenblik kan niemand met zekerheid het verdere verloop van COVID-19 voorspellen. Het toelatingsexamen brengt meer dan 5.000 jongeren op één locatie samen in Brussel. Dat zijn enerzijds heel wat verplaatsingen en anderzijds zijn noodzakelijke maatregelen voor social distancing op één centrale locatie zeer moeilijk te organiseren. Door een examen op verschillende locaties op hetzelfde moment te organiseren, brengen we kleinere groepen bij mekaar die zich dan ook minder ver zullen moeten verplaatsen.   

Waar zal het examen plaatsvinden? 

De toelatingsexamens arts en tandarts zullen op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen. Het toelatingsexamen arts vindt plaats op 105 verschillende locaties verspreid over Vlaanderen en Brussel: 102 scholen, Brussels Expo en 2 administratieve centra van de Vlaamse Overheid. Het toelatingsexamen tandarts vindt plaats op 23 locaties: 22 scholen en 1 administratief centrum van de Vlaamse Overheid.

Log in op het digitale platform en bekijk waar jij het examen zal afleggen. Als je bent ingeschreven voor het examen arts én het examen tandarts, kan de examenlocatie verschillen.

Op de dag van het examen meld je je aan op de opgegeven locatie. Je kan niet op een andere locatie deelnemen of van locatie wisselen (met een andere deelnemer). Deelnemers kunnen geen examen afleggen in de eigen school. Anders zouden sommigen wel in hun vertrouwde omgeving terechtkomen en anderen niet. Zo wordt de gelijkheid tussen de deelnemers gegarandeerd.

Kunnen buitenlandse deelnemers deelnemen aan het examen? En zo ja, waar moeten zij examen afleggen? 

De EU-grenzen van de Schengenzone zijn open vanaf 15 juni. Over de buitengrenzen van de EU is er nog geen duidelijkheid. We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat deelnemers die in het buitenland wonen toch kunnen deelnemen aan de toelatingsexamens. Deelnemers met een woonplaats in het buitenland leggen allemaal examen af in Brussel.  

Kan je nog van examenlocatie wisselen? 

Dit is niet mogelijk. Op de dag van het examen meld je je aan op de opgegeven locatie. Je kan niet op een andere locatie deelnemen of van locatie wisselen, bijvoorbeeld met een andere deelnemer. 

Waarom kan niet iedereen het examen afleggen in de eigen gemeente of stad?

Er zijn bijna 5000 deelnemers voor het toelatingsexamen arts en 1200 voor tandarts en er zijn een beperkt aantal scholen die zich kandidaat hebben gesteld om het examen te organiseren. Bovendien moesten we er rekening mee houden dat deelnemers niet in hun eigen school examen mogen afleggen. We hebben geprobeerd om aan iedere deelnemer een locatie in de buurt van de woonplaats toe te wijzen. Dat is helaas niet altijd gelukt. Het is dus mogelijk dat je je toch wat verder moet verplaatsen om het examen af te leggen.

Meld je dus op de dag van het examen aan op de opgegeven locatie. Je kan niet op een andere locatie deelnemen of van locatie wisselen (met een andere deelnemer).

Waarom mag je geen examen afleggen in je eigen school?

Deelnemers kunnen geen examen afleggen in de eigen school. Anders zouden sommigen wel in hun vertrouwde omgeving terechtkomen en anderen niet. Zo wordt de gelijkheid tussen de deelnemers gegarandeerd.

Waarom wordt het examen digitaal? 

Deze keuze heeft op zich niets te maken met COVID-19. Een decentrale organisatie op papier is uiteraard een optie maar hier komt logistiek heel wat bij kijken: verspreiden van examens, veilig bewaren op verschillende locaties, inzamelen, timing bewaken… Uiteraard zullen er bij een digitale organisatie ook heel wat logistieke uitdagingen zijn. Maar wanneer we de risico’s van de twee opties afwegen, komt een digitaal examen er in een decentrale context als veiliger uit. 

We nemen nu de digitale horde. Vroeg of laat was een modernisering toch aan de orde geweest en we grijpen de kans om nu een grote vormelijke hervorming door te voeren. We gaan nog jaren de vruchten plukken van deze digitale versnelling. Zo zorgen we ervoor dat deze crisis toch structureel positieve gevolgen heeft.

Hoe zal dit digitaal examen verlopen?

Er is een demo-examen beschikbaar met enkele vragen uit het examen van 2019. Zo kan je je vertrouwd maken met het digitale examenplatform dat op het examen zelf wordt gebruikt.

Waarom wordt het examen uitgesteld naar eind augustus als het toch digitaal afgenomen wordt?

De beslissing om de examens uit te stellen werd op 13 april genomen. Daar waren drie redenen voor.

  1. Medisch: er was nog geen duidelijkheid over de epidemiologische toestand begin juli.
  2. Pedagogisch: de voorbereiding op de toelatingsexamens kwam in het gedrang als de juni-examens en het toelatingsexamen (te) dicht bij elkaar liggen. In het secundair onderwijs is het mogelijk dat er examens tot in de laatste week van juni georganiseerd worden. In het universitair onderwijs (waar een kwart van de deelnemers al les volgt) heeft een aantal universiteiten de examenperiode met één week verlengd tot begin juli. Daardoor kunnen deelnemers zich niet zo goed als anders voorbereiden.
  3. Organisatorisch: we moeten de digitale organisatie openbaar aanbesteden, locaties zoeken en boeken, noodplannen maken... En minstens zo belangrijk: we moeten de kwaliteit van het digitale examen garanderen. Het vergt tijd om de online applicatie te ontwerpen, te testen en fraudebestrijding in te bouwen.

Dat alles heeft ertoe geleid om het examen naar eind augustus te verplaatsen. 

Sommige deelnemers zijn op reis eind augustus of hebben misschien herexamens. Waarom is het niet mogelijk om twee examenmomenten te organiseren zoals vroeger?

De toelatingsexamens arts en tandarts zijn vergelijkende examens (cf. numerus fixus). Dit betekent dat er een rangschikking wordt gemaakt van de geslaagde deelnemers op basis van hun totale examenresultaat (KIW + GC). Examentechnisch/psychometrisch is het echter niet mogelijk om in een systeem van een vergelijkend examen op voorhand te garanderen dat twee examens per jaar exact dezelfde moeilijkheidsgraad zouden hebben. Om het eenvoudig te zeggen: geen enkele wetenschappelijke expert kan op voorhand garanderen dat 100/120 in het eerste examen exact hetzelfde waard zou zijn als 100/120 in het tweede examen. Dan zouden deelnemers bij het 'makkelijkere' examen hoger gerangschikt zijn, dan deelnemers bij het 'moeilijkere' examen. Dat zou niet fair zijn.

Zesdejaars secundair zien hun zomervakantie voor een stuk in het water vallen nu de toelatingsexamens naar eind augustus verplaatst zijn. Als ze niet aan de opleiding geneeskunde of tandheelkunde mogen beginnen, rest hen ook weinig tijd om een andere opleidingskeuze te maken. Dat veroorzaakt allemaal extra stress. Hebben jullie daar aan gedacht? 

Jazeker. Zesdejaars aso zijn de referentiepopulatie van de toelatingsexamens. Als we beslissingen nemen over de examens, denken we in de eerste plaats aan hen. We pasten het leerstofoverzicht van KIW vooral voor hen aan. Door de schorsing van de lessen midden maart en het voorlopig nog niet herstarten van onderwijs op school, dreigden ze niet alle voorziene leerstof te hebben gezien. Dat zou hen mogelijk een nadeel bezorgd hebben tegenover andere deelnemers. Dat zou niet fair zijn. Na een atypisch laatste jaar in het secundair (zonder 100 dagen, zonder eindreis...) kan het uitstel van de examens extra stress veroorzaken. We zijn ons daarvan bewust en het spijt ons erg. Jammer genoeg bevinden we ons in een overmachtssituatie waardoor we deze moeilijke beslissing moesten nemen. Lees bij de vorige vraag waarom we het examen naar eind augustus uitstellen. We raden alle deelnemende zesdejaars aan om nu al na te denken over hun alternatieve opleidingskeuze en dus over hun plan B. Als je een plan B hebt, vermindert dat normaal gezien de stress.

Werd rekening gehouden met de deelnemers die al in het hoger onderwijs les volgen? 

Ja, ook al zijn zij niet de referentiepopulatie van de examens (dat zijn zesdejaars aso). De universiteiten verlengen hun examenperiode van juni door de coronacrisis.  Daardoor zouden deelnemers uit het hoger onderwijs zich heel moeilijk hebben kunnen voorbereiden op de oorspronkelijke examendata van 7 en 8 juli. De timing van de examens eind augustus is trouwens gelijkaardig aan de augustus-sessie uit het vroegere numerus clausus-systeem. Die viel ook tijdens de herexamenperiode van de universiteiten.  

Waarom willen we dat leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs niet deelnemen? 

Voor het toelatingsexamen in augustus wordt een scenario uitgewerkt dat toelaat om de maatregelen van social distancing te respecteren. Hoe kleiner de groep deelnemers aan het examen, des te vlotter dit zal lopen. Daarom vroeg de examencommissie aan leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs om zich niet in te schrijven. We willen het aantal deelnemers beperken tot diegenen die effectief in aanmerking komen om in september 2020 met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde van start te gaan. Zonder een diploma secundair onderwijs kan je niet aan de opleiding beginnen. Vijfdejaars kunnen wel een oefenexamen afleggen en zo ervaren hoe het is om het onderdeel KIW af te leggen.  

Kan ik mij nog inschrijven voor de toelatingsexamens?

Nee. De inschrijvingen zijn afgesloten. Je kon je inschrijven tussen 1 maart en 15 mei 2020. 

Ik heb een functiebeperking. Op welke ondersteunende maatregelen heb ik recht?

De ondersteunende maatregelen werdenherbekeken in functie van een digitaal examen. Bekijk per functiebeperking op welke maatregelen je recht hebt.

Ik heb een functiebeperking. Door de coronamaatregelen heb ik geen afspraak kunnen maken met een bevoegde diagnosesteller, waardoor ik geen geldig attest kan opladen in het digitale platform tegen 25 mei.

Iedereen die een geldig attest heeft, moest het attest ten laatste op 25 mei opladen in het digitale platform.

Als je geen afspraak hebt kunnen maken voor 25 mei met de bevoegde diagnosesteller, kon je uitzonderlijk nog uitstel krijgen tot 30 juni om het attest op te laden. Om een uitzondering te krijgen, moest je ten laatste op 25 mei een e-mail sturen naar toelatingsexamen.artstandarts@vlaanderen.be met de melding van je naam en de vraag voor uitstel.