Voorwaarden gunstige rangschikking

Vooraf wordt bepaald hoeveel mensen er mogen starten met de opleiding geneeskunde en hoeveel er morgen starten met de opleiding tandheelkunde: het startquotum. Het startquotum voor het toelatingsexamen arts is 1276 en het startquotum voor het toelatingsexamen tandarts is 180.

Wie geslaagd is op beide onderdelen (KIW en GC) wordt opgenomen in de rangschikking* en geordend volgens totaalscore. Dit betekent niet dat je per definitie mag starten met je opleiding, je moet eerst 'gunstig gerangschikt' worden. Of je wel of niet gunstig gerangschikt wordt, hangt af van de cesuur. De cesuur is het resultaat van deelnemer op de plaats in de rangschikking dat overeenkomt met het startquotum. Iedereen die voldoet aan de slaagcriteria en evenveel of meer punten heeft dan de cesuur is gunstig gerangschikt.

Wie gunstig gerangschikt is voor het toelatingsexamen arts en ten laatste op 30 september 2022 zijn diploma secundair onderwijs behaalt, mag zich inschrijven voor de opleiding geneeskunde. Wie gunstig gerangschikt is voor het toelatingsexamen tandarts, en ten laatste op 30 september 2022 zijn diploma secundair onderwijs behaalt, mag zich inschrijven voor de opleiding tandheelkunde.

Je kan niet gunstig gerangschikt zijn voor beide toelatingsexamens. Als je voor beide examens in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn, zal je enkel gunstig gerangschikt worden voor de opleiding van je voorkeur die je bij je inschrijving hebt opgegeven. Je kan dan niet starten met de andere opleiding.

* Je slaagt pas voor de onderdelen KIW en GC als je: 

  • ten minste de helft van de punten voor het onderdeel Kennis en inzicht in de wetenschappen behaalt;
  • én ten minste de helft van de punten voor het onderdeel Generieke competenties behaalt.