Waarom een toelatingsexamen?

De federale overheid beperkt per gemeenschap de toegang van artsen en tandartsen tot het systeem van de sociale zekerheid. Ze bepaalt hoeveel artsen en tandartsen er in België in de toekomst nodig zijn. Op basis van die planning legt ze het jaarlijkse contingent vast. Dit is het aantal artsen en tandartsen dat jaarlijks in een vervolgopleiding van huisarts, specialist of tandarts mag starten. Het federale contingent wordt opgesplitst in deelcontingenten voor de Vlaamse en Franse Gemeenschap. 

Vlaanderen organiseert een toelatingsexamen om de instroom van studenten in de opleidingen arts en tandarts op het Vlaamse contingent af te stemmen. Hiermee wil ze voorkomen dat jongeren na jarenlange studies niet de kans krijgen om het beroep van arts of tandarts uit te oefenen.

Het toelatingsexamen toetst de bekwaamheid om de opleiding geneeskunde of tandheelkunde met succes te volgen. Sinds het toelatingsexamen plaatsvindt, zijn de slaagpercentages in het eerste jaar van de opleidingen van arts en tandarts verdubbeld. Ongeveer 90% van de startende studenten behaalt effectief het diploma van arts of tandarts.