Werkings- en examenreglement

De werking van de commissie en de beslissingen van de commissie met betrekking tot het examen worden vastgelegd in het werkings- en examenreglement. Het werkings- en examenreglement van 2022 wordt hier ten laatste op 1 maart 2022 gepubliceerd.