Wie moet het examen afleggen?

Wie zich wil inschrijven voor de opleiding geneeskunde moet deelnemen aan het toelatingsexamen arts.

Wie zich wil inschrijven voor de opleiding tandheelkunde moet deelnemen aan het toelatingsexamen tandarts.

Om de opleiding geneeskunde of tandheelkunde te starten moet je gunstig gerangschikt zijn.

Het gunstig gerangschikt zijn voor één van beide examens geeft in principe geen toegangsticket voor de andere opleiding. Een uitzondering is de vervolgopleiding stomatologie/mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie (MKA). Toegang tot deze vervolgopleiding vereist zowel een masterdiploma arts als een masterdiploma tandarts. Daarbij zijn twee trajecten van de basisopleiding mogelijk: ofwel eerst arts, dan tandarts, ofwel eerst tandarts, dan arts. Deze studenten moeten slechts éénmaal slagen voor het toelatingsexamen van de eerste basisopleiding. De betrokken universiteiten werken hiervoor verdere concrete regels uit.